+
Rodičovské zásahy

Ovocie a zelenina sa pre poľských študentov nepredávajú do Ruska?


Ovocie a zelenina, ktoré sa nepredajú do Ruska, sa môžu opätovne použiť. Niektorí z nich môžu chodiť do škôl a materských škôl alebo dokonca na súkromné ​​univerzity.

Riaditelia vzdelávacích inštitúcií, ktorí chcú dostávať „embargo“ jablká, by sa mali hlásiť na ústredie Agentúry pre poľnohospodársky trh (Agentúra pre poľnohospodársky trh). Postačuje na splnenie jednoduchých formalít, aby sa zariadenie mohlo zapísať do registra inštitúcií, ktoré majú právo dostávať stiahnuté potraviny zadarmo. Register v súčasnosti používajú výrobcovia potravín, ktorí hľadajú príjemcov stiahnutých výrobkov. Využijú tiež príležitosť odovzdať ich školám. Dodávanie jabĺk do škôl je v záujme pestovateľov, pretože aj v prípade dopravy môžu požiadať o kompenzáciu (Európska komisia stanovila, že do 25 km by malo byť okolo 75 PLN na tonu).

Embargo na ovocie a zeleninu sa môže dostať nielen do škôl a materských škôl, ale aj do škôlok, stredných škôl, stredných škôl a dokonca aj do súkromných inštitúcií.

Ako získať ovocie stiahnuté z trhu? Riaditelia zariadení môžu volať na informačné stredisko ARR: (22) 661 72 72