Správy

Stiahnutý meningitec proti meningokokom kontaminovaným očkovacím látkam


Kontrola všetkých sérií vakcín Meningitec proti meningokokovej skupine C, ktorá sa vyrába od októbra 2012, odhalila anomálie. Vakcína sa podáva dojčatám od veku 2 mesiacov. Ukazuje sa, že niektoré boli kontaminované oxidom železa (hrdza) a oxidovanou nerezovou oceľou.

Všetky nepoužité kontaminované šarže meningokokovej vakcíny Meningitec na celom svete boli zastavené. Od zavedenia Meningitecu sa do dnešného dňa distribuovalo po celom svete 50 miliónov dávok.

V Poľsku 24. septembra 2014 vydal Hlavný farmaceutický inšpektorát rozhodnutie o stiahnutí z celonárodnej série 7 tejto vakcíny z dôvodu „... prítomnosti viditeľného viditeľného znečistenia vo vyššie uvedenom liek ... “ Znečistenie uvádza výrobca.


Ktoré série meningokokových vakcín boli stiahnuté v Poľsku?

G81989, dátum exspirácie: 09.2014
G81071, dátum exspirácie: 09.2014
H06771, dátum exspirácie: 11.2014
H23070, dátum exspirácie: 11.2014
J51271, dátum exspirácie: 09.2015
J80239, dátum exspirácie: 10.2016
J79722, dátum exspirácie: 09.2014

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Nuron Biotech B.V.