Správy

Solárium iba pre dospelých. Sejm prijal návrh zákona


Dňa 15. septembra 2017 Sejm prijal zákon na podporu zdravia, ktorý zakazuje používanie solárií pre maloletých. V každom salóne, ktorý ponúka opaľovanie, sa bude musieť zavesiť aj plagát informujúci o škodlivosti používania lámp. Počas opaľovania v soláriu je ľudská pokožka vystavená UV žiareniu až 15-krát vyššie ako pri klasickom opaľovaní.

Iniciátorom zmien je prezident Andrzej Duda. Zákon od začiatku podporoval ombudsman pre deti Marek Michalak. Zákon bol prijatý väčšinou poslancov. Pri používaní solária sa predpokladá potreba preukázať mladším ľuďom. Zároveň sa v prípade potreby zachovala možnosť použitia ultrafialových lámp, napríklad v prípade kožných a respiračných chorôb.

Zákaz používania solária pre neplnoleté osoby vyplýva z potrieb udržania zdravia. Odborníci už niekoľko rokov zaznamenali zvýšený výskyt melanómu, rakoviny kože, ktorý spôsobí, že 6 z 10 ľudí zomrie. Použitie solária pred 18. rokom života zvyšuje riziko rakoviny kože až o 75%.