Správy

Dieťa si pamätá viac, ako si myslíte!


Vedci z „psychologickej vedy“ urobili revolučný objav. Dokázali, že šesťmesačné deti si pamätajú veci, ktoré boli prevzaté z oblasti ich vedomostí. Aj keď ich nemôžu vidieť, vedia, že existujú! Doteraz učebnice psychológie rozvoja tvrdili, že deti v tomto veku nevedia o existencii rodiča, keď opúšťa miestnosť! Odtiaľ často hlasno protestujú a obávajú sa, že ho neuvidia!

Ako by vedci mohli dospieť k takýmto záverom? Samozrejme experimentálne. Tým, že ukazuje a potom sa skrýva za závojom rôzne predmety - trojuholník alebo disk. Potom zmerali dĺžku zaostrenia na objekty. Ukázalo sa, že deti reagovali „normálne“, keď sa za oponou objavil nejaký predmet alebo iný predmet. Prekvapenie prišlo až vtedy, keď po odhalení závoju nebol žiadny predmet.

Ukázalo sa, že dieťa tohto veku si nedokáže presne spomenúť, aký objekt sa skrýva za závojom, ale pamätá si jeho existenciu.