Správy

Otcovská dovolenka pre vojakov


Armáda, ktorá je poslednou skupinou po policajtoch, hasičoch, bezpečnostných dôstojníkoch BOR a ABW, ktorí si nemôžu dovoliť otcovskú dovolenku, bude môcť zostať s dieťaťom dva týždne predtým, ako dieťa dosiahne vek jedného roku. Ministerstvo obrany dokončuje prácu na zákone, ktorý umožní všetky práva, ktoré im rodičia dávajú.

Dnes môžu profesionálni vojaci čerpať iba materskú a otcovskú dovolenku. V súčasnosti získanie bezplatného „pre dieťa“ závisí od súhlasu školiteľa. V praxi to vyzerá, že potreby rodičov sa nevyhnutne nezhodujú s činnosťami a plánmi jednotlivca.

Kedy zákon nadobudne účinnosť? To ešte nie je známe.