Správy

Každé tretie tehotenstvo končí potratom!


Vedci z Guttmacherovho inštitútu v USA publikovali v lekárskom časopise The Lancet štatistiky o počte potratov. Ukazujú, že 30% európskych tehotenstiev končí potratom. Väčšina potratov sa vykonáva vo východnej Európe.

Vedci poznamenávajú, že miera liečby vykonanej v rokoch 1995-2003 z 35% klesla na 29%. V roku 2008 bola táto hodnota 28% av nasledujúcich rokoch sa na tejto úrovni ustálila. Suché čísla nie sú samozrejme všetko. Okrem zrejmého, desivého rozsahu tohto javu je potrebné poznamenať, že počet liečebných procedúr vykonávaných v hrozných podmienkach stúpa. Neexistuje nedostatok nebezpečných (dokonca život ohrozujúcich žien) postupov, ktoré sa vykonávajú v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách, kde je prístup k antikoncepcii zložitý.

Vedci zaznamenali okrem zvýšenia počtu potratov aj zvýšenie počtu potratov (dnes 49%).