Správy

Becikowe - nie pre bohatých?


Podľa odhalenia predsedu vlády sa najbohatší rodičia nedostanú čoskoro. Obec odmietne vyplácať dávky ľuďom, ktorých príjem presahuje 85 528 PLN ročne.

Na verejnú konzultáciu bol predložený návrh novely zákona o rodinných dávkach. V nových predpokladoch sa spresní, že príspevok sa vypláca iba rodinám, v ktorých suma príjmov jednotlivých členov v kalendárnom roku predchádzajúcom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o dávky, nepresiahne 85 528 PLN. Budete musieť poskytnúť výkazy ziskov a strát pre jednotlivých členov rodiny.

Týmto spôsobom ministerstvo odhaduje, že približne 10% všetkých narodených detí a ich rodičov stratí právo na prídavok na dieťa. Predpokladá sa, že takto ušetrí štátny rozpočet približne 32,8 milióna PLN.